# Nickname Votes Last vote
#1 _Fefa_ _Fefa_ 77x 77 today 01:44
#2 Infinitian Infinitian 57x 57 today 02:09
#3 GorilaCZ GorilaCZ 50x 50 yesterday 14:02
#4 Hulihrachox Hulihrachox 29x 29 yesterday 10:33
#5 Dr_WIM Dr_WIM 21x 21 yesterday 20:27
#6 lemra20 lemra20 15x 15 yesterday 21:16
#7 Itz_Jiryn Itz_Jiryn 12x 12 11.04 10:09
#8 TheRealOneOG_ TheRealOneOG_ 9x 9 17.04 16:26
#9 JokoJose JokoJose 8x 8 14.04 22:55
#10 Honzik_H Honzik_H 5x 5 14.04 12:04
#11 AliChemical AliChemical 5x 5 yesterday 07:23
#12 patekv patekv 5x 5 yesterday 20:25
#13 kotkowski kotkowski 3x 3 05.04 16:34
#14 chroniclesyusuf_ chroniclesyusuf_ 3x 3 07.04 21:41
#15 MinecraftMachin3 MinecraftMachin3 2x 2 02.04 16:17
#16 Fluke666 Fluke666 2x 2 14.04 09:32
#17 Maxiii_ Maxiii_ 1x 1 01.04 18:06
#18 Nrin Nrin 1x 1 03.04 22:31
#19 zxygamer zxygamer 1x 1 09.04 12:48