# Nickname Votes Last vote
#1 badday2beenemys badday2beenemys 11x 11 yesterday 04:50
#2 Zampato Zampato 3x 3 07.07 19:22
#3 djspookymegan djspookymegan 2x 2 13.07 04:11
#4 THEHunted20000 THEHunted20000 1x 1 yesterday 04:44