# Nickname Votes Last vote
#1 Tntboy484 Tntboy484 2x 2 22.07.2022 19:14
#2 aho123456789aho aho123456789aho 2x 2 25.07.2022 11:55
#3 F1ren1x F1ren1x 1x 1 20.07.2022 12:49
#4 StepanVIP StepanVIP 1x 1 25.07.2022 14:30