Tuyển TV Cho Box :3Hỗ Trợ PE ,PCPE 1.20.41-1.20.71Pc 1.12-1.20.4Tính năng chính + Khu vực mine riêng biệt , boss,dungeon,câu cá,PvP,top,trade+ Key mở những hòm đồ dở ;+ Tính điểm đua top money,Chatgame,nap,ngọc thạch* Một số tính năng nhỏ ● Gacha , warp , trade theo cấp độ ● plugin • Tài xỉu,shop,claim,home,team,enchanter/CE, nhiều thứ nữa không liệt kê nổi.● IB Tui Vào Box MessgerIPPC: seepmc.funIPPE: seepmc.fun (Port: 19132)

seepmc.fun thumbnail