# Nickname Votes Last vote
#1 davcacz davcacz 31x 31 23.05 06:58
#2 Duchmen1__1 Duchmen1__1 26x 26 30.05 13:09
#3 ebvhebebvbe ebvhebebvbe 11x 11 07.05 11:31
#4 Lukas7567 Lukas7567 8x 8 20.05 17:18
#5 Zimicka18 Zimicka18 7x 7 16.05 15:32
#6 DarkXadamoX DarkXadamoX 6x 6 11.05 16:22
#7 L1ttleLili L1ttleLili 4x 4 03.05 15:40
#8 yserr yserr 4x 4 31.05 11:45
#9 Frady01 Frady01 2x 2 06.05 18:27
#10 Riz0 Riz0 2x 2 06.05 19:12
#11 Stron27 Stron27 2x 2 12.05 21:11
#12 tvoje_tata tvoje_tata 2x 2 30.05 19:27
#13 JULINKA64 JULINKA64 1x 1 02.05 18:14
#14 venda_113 venda_113 1x 1 04.05 13:41
#15 Riki12321 Riki12321 1x 1 04.05 14:55
#16 mixak mixak 1x 1 05.05 20:41
#17 Stepan404 Stepan404 1x 1 06.05 16:27
#18 xMax484x xMax484x 1x 1 07.05 12:48
#19 erqtsk123 erqtsk123 1x 1 07.05 18:36
#20 20kgfrajer 20kgfrajer 1x 1 07.05 20:46
#21 protom23 protom23 1x 1 08.05 11:09
#22 minakacka1 minakacka1 1x 1 16.05 08:23
#23 rosnicka987 rosnicka987 1x 1 18.05 17:19