# Nickname Votes Last vote
#1 pozut pozut 87x 87 today 01:49
#2 lukynge lukynge 83x 83 yesterday 18:48
#3 AMDman77 AMDman77 22x 22 14.04 00:01
#4 Takamumba Takamumba 20x 20 18.04 21:26
#5 arlen_andalou arlen_andalou 17x 17 yesterday 22:30
#6 Lety32cz Lety32cz 1x 1 06.04 06:02
#7 Mr_Maslovic21 Mr_Maslovic21 1x 1 07.04 13:39