# Nickname Votes Last vote
#1 Allehol Allehol 149 31.05.2023 22:58
#2 AshKiano AshKiano 125 31.05.2023 21:26
#3 Subaru Subaru 28 31.05.2023 21:58
#4 MartyMine17 MartyMine17 19 31.05.2023 10:08
#5 JobHobuvBicak JobHobuvBicak 17 31.05.2023 20:14
#6 Jano Jano 8 31.05.2023 18:26
#7 kokoshalien kokoshalien 6 25.05.2023 11:36
#8 ignis ignis 6 30.05.2023 12:46
#9 dynamohokejka dynamohokejka 5 07.05.2023 00:38
#10 JULINKA64 JULINKA64 4 23.05.2023 16:15
#11 MrMel00n MrMel00n 4 28.05.2023 12:50
#12 Adoeu Adoeu 3 17.05.2023 21:41
#13 CherryLuka CherryLuka 3 27.05.2023 22:17
#14 PEPOSVK2011 PEPOSVK2011 3 31.05.2023 13:34
#15 eded121 eded121 3 31.05.2023 15:16
#16 Gaster123cz Gaster123cz 2 07.05.2023 14:54
#17 lukusjelolkidos lukusjelolkidos 2 18.05.2023 17:52
#18 Bursic1 Bursic1 2 22.05.2023 19:28
#19 netyxxdd netyxxdd 2 24.05.2023 18:38
#20 Sirjakari08 Sirjakari08 2 25.05.2023 14:54
#21 lukorob lukorob 2 26.05.2023 08:07
#22 HemiLP HemiLP 1 03.05.2023 11:51
#23 kivinecka kivinecka 1 05.05.2023 14:45
#24 tapatovaterka123 tapatovaterka123 1 06.05.2023 22:54
#25 ananas32548484 ananas32548484 1 08.05.2023 11:32
#26 Arabycz Arabycz 1 26.05.2023 21:15
#27 Radko123123 Radko123123 1 30.05.2023 17:46
#28 PEPOSVK PEPOSVK 1 31.05.2023 16:09