S veľkou ľútosťou vám oznemujeme, že ku dňu 10.3 bude server kvôli malej neúčasti ukončený. Ďakujeme za každého hráča, ktorý nás navštívil.

Anarchia thumbnail