Server description

Hladáš dobrý minecraft server?Tu si správne pripoj sa na discord: discord.gg/9KVY7gry5J

SnowFlakes.xyz banner

Server info
Rank #882
Adress (IP) node-69.sikulka.tk:1034
Online players 0 / 20
Version 1.16.4
§4Údrba
Score 0 (0 votes)
Top 5 voters
Sorry, but this server has currently no votes this month. Vote for server