Získať zoznam hlasov a hráčove hlasy

Endpoint
https://api.craftlist.org/v1/Server_API_token/votes/Year/Month
Parametre
Názov parametra Povolené hodnoty Popis Predvolená hodnota
nickname string Získať hlasy jedného hráča Nešpecifikované
merge boolean (1/0) Zoskupovať hlasy podľa nickov 0
limit integer Obmedziť počet vypísaných záznamov Nešpecifikované
Ukážka 1
Získanie všetkych server hlasov za určitý mesiac
GET https://api.craftlist.org/v1/82d42486c5c35d98dfab/votes/2019/7
[
	{
		"nickname":"Rixafy",
		"score": 3,
		"ip": "89.203.25.74",
		"timestamp": 1563560697,
	},
	{
		"nickname":"Rixafy",
		"score": 3,
		"ip": "89.203.25.74",
		"timestamp": 1563560123,
	},
	{
		"nickname":"haelexuis",
		"score": 3,
		"ip": "2a00:1027:83a4:42d6:64b5:8768:b365:866b",
		"timestamp": 1563568525,
	}
]
Ukážka 2
Získanie všetkych server hlasov za určitý mesiac a zlúčenie podľa nickov
GET https://api.craftlist.org/v1/82d42486c5c35d98dfab/votes/2019/7?merge=1
[
	{
		"nickname":"Rixafy",
		"votes": 2,
		"score": 6,
		"lastIp": "89.203.25.74",
		"lastVote": 1563560697,
		"nextPossibleVote": 1563561697,
	},
	{
		"nickname":"haelexuis",
		"votes": 1,
		"score": 3,
		"lastIp": "2a00:1027:83a4:42d6:64b5:8768:b365:866b",
		"lastVote": 1563568525,
		"nextPossibleVote": 1563569525,
	}
]
Ukážka 3
Získanie všetkých hlasov jedného hráča
GET https://api.craftlist.org/v1/82d42486c5c35d98dfab/votes/2019/7?nickname=Rixafy
[
	{
		"nickname":"Rixafy",
		"score": 3,
		"ip": "89.203.25.74",
		"timestamp": 1563560697,
	},
	{
		"nickname":"Rixafy",
		"score": 3,
		"ip": "89.203.25.74",
		"timestamp": 1563560123,
	}
]
Ukážka 4
Získanie všetkých hlasov jedného hráča zoskupené do jedného záznamu
GET https://api.craftlist.org/v1/82d42486c5c35d98dfab/votes/2019/7?nickname=Rixafy&merge=1
[
	{
		"nickname":"Rixafy",
		"votes": 2,
		"score": 6,
		"lastIp": "89.203.25.74",
		"lastVote": 1563560697,
		"nextPossibleVote": 1563561697,
	}
]