Získať server info

Endpoint
https://api.craftlist.org/v1/Server_API_token/info
Všetko potrebné je Váš API token, nájdete ho pri editácii servera.
Ukážka
GET https://api.craftlist.org/v1/82d42486c5c35d98dfab/info
{
	"rank": 101,
	"score": 30,
	"votes": 10,
	"name": "Minecord.net 1.15.3",
	"description": "Text...",
	"address": "play.minecord.net",
	"isOnline": true,
	"onlinePlayers": 0,
	"maxPlayers": 30,
	"motd": "§b§lMinecord.net§8 | §7Version 1.2.3.4§r\n  §7Another line",
	"favicon": null,
	"version": "1.13.2",
	"protocolVersion": 498,
	"latency": 24
}