Craftlist API

Craftlist API poskytuje metódy na získanie server dát z našej databázy (napríklad hlasy za určitý mesiac, server status, info o hráčovi, ďalší možný hlas hráča).

Všetko potrebné je Váš API token, nájdete ho pri editácii servera.

Každá odpoveď zo servera api.craftlist.org je v JSON formáte, ak nie je nič nájdené tak je vrátený prázdny JSON.