Server description

Server, ktorý bude spustený vtedy, keď to nebudeš čakať... Teda, naozaj v blízkej dobe.

PartyMC.eu banner

Server info
Rank #246
Adress (IP) play.partymc.eu
Online players 0 / 1
Version 1.16.4
1.8.x-1.16.x
Score 0 (0 votes)
Website http://partymc.eu/
Top 5 voters
Sorry, but this server has currently no votes this month. Vote for server