Server description

SERVER LÀ MỘT SERVER BETA ĐANG TRONG BẢNG THỬ NGHIỆM, HÃY ĐỒNG HÀNH CÙNG CHÚNG TÔI TRONG CHẶN ĐƯỜNG DÀI HOÀN THÀNH SERVER NHÉ! PHIÊN BẢN:1.8-->1.19

ERO WORLD banner

Server info
Rank #652
Adress (IP) 20.214.189.115:25565
Online players 0 / 120
Version 1.7.5
Purpur 1.18.2
Score 0 (0 votes)
Top 5 voters
Sorry, but this server has currently no votes this month. Vote for server